Brancher: 

I alle brancher er der processer i produktionen, hvor der kan opstå fare for brand- og/eller eksplosion. For at beskytte medarbejdere, produktion og bygninger er det vigtigt at gennemfører foranstaltninger der minimerer risikoen for brande og eksplosioner. En række af disse foranstaltninger er påkrævet ved lov og disse foranstaltninger er gældende for såvel ny, som eksisterende anlæg. EU har udgivet direktivet, ATEX), der omhandler minimumforskrifter til forbedring af sikkerhed og sundhed for arbejdstagere, som kan blive udsat for fare hidrørende fra arbejde i en potentiel eksplosiv atmosfære.

Arbejdsgiveren skal være i besiddelse af en vurdering af de risici for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed der findes på arbejdsstedet. Arbejdsgiveren skal udarbejde et eksplosionssikringsdokument eller en række dokumenter, som opfylder direktivet minimumsforskrifter.
 
Tiltagene er beskrevet i ATEX-direktivet og bekriver dels forebyggelse, begrænsning og bekæmpelse.
 
Via menuen til venstre kan ses eksempler på tiltag i de forskellige brancher.