Korn- og foderstoffer - Safevent

Korn- og foderstoffer

Håndtering af korn- og foderstoffer består ofte af en kæde af processer, hvor materiale sorteres, tørres, males, transporteres, blandes og pakkes m.m. De organiske materialer er brændbare, ligesom mange af bearbejdningsprocesserne medfører opbygning af eksplosionsfarlige koncentrationer af støv. Flere af processener kan indebære en risiko for udvikling af brand eller eksplosion i møller, udsugningsanlæg, filtre, blandeanlæg, transportører og siloer.

Lovmæssige og forsikringsmæssige forhold

De lovmæssige krav er beskrevet i:

 • ATEX-direktivet (Atmosphéres Explosibles)
 • Bygningsreglementet

Udeladelse af at gennemføre de lovmæssige krav, vil ofte medføre at virksomheden (forsikringstageren) af forsikringsselskabet, vil blive betragtet som underforsikret, da forsikringsselskaberne stiller krav om at produktionsanlægget lever op til gældende bestemmelser i henhold til lovgivningen. Derfor kan en udeladelse af de lovmæssige krav have store økonomiske konsekvenser for virksomheden i tilfælde af brand.

Vi tilbyder

Safevent tilbyder sikring, der imødekommer lovgivningsmæssige krav og direktiver, gennem en række brand- og eksplosionsforebyggende og -begrænsende tiltag, samt tiltag til håndtering af brande og eksplosioner.

Typiske produktionsanlæg og maskiner vi sikrer mod brand og eksplosioner indenfor korn- og foderstofsindustrien udgør:

 • Udsugning
  Udsugninger forsynes med gnistdetektorer og slukkeautomatik(ker) med vandpumper. Ved gnister/ild i udsugningsrørene aktiveres slukkeautomatikken via en central styreenhed (Gnistdetekteringscentral DC1).
   
 • Filtre
  Filtre kan udstyres med eksplosionsaflastningsklapper, der leder lufttrykket i den ønskede retning i tilfælde af eksplosion.

 • Transportbånd og blandeanlæg
  Transportbånd kan forsynes med gnistdetektorer eller flammedetektorer, der sikrer at transporten standses såfremt der konstateres ild i transportøren. Slukning på transportbånd og i kanaler kan gennemføres med vand eller vandtågeanlæg.

Vi anvender cookies til at skabe bedre brugeroplevelser, tilpasse indhold og indsamle statistik om brugertrafik. Fortsætter du med, at bruge hjemmesiden, uden at ændre dine indstillinger, går vi ud fra, at du accepterer at modtage alle cookies fra www.safevent.dk.