Forebyggelse 

EU har fremført ATEX-direktivet - et direktiv der beskriver minimumforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære. Arbejdsgiveren skal være i besiddelse af en vurdering af de risici for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed der findes på arbejdsstedet. Arbejdsgiveren skal udarbejde et eksplosionssikringsdokument eller en række dokumenter som opfylder direktivets minimumsforskrifter. På baggrund af eksplosionssikringsdokumentet udføres de nødvendige installationer.

Safevent er din partner i forebyggelsen af eksplosion og brand, der imødekommer ATEX-direktivet og forsikringsmæssige krav.

Nederst ses nogle af de komponenter, der anvendes i forbindelse med forebyggelse.

Produkter

Gnistslukning

Produktbeskrivelse

Brandfugning/isolering

 

Produktbeskrivelse

FAAST LT

Produktbeskrivelse

 

Trykforøgeranlæg 500 L 

Produktbeskrivelse