Træindustrien - Safevent

TRÆINDUSTRIEN

I træindustrien udføres der mange processer, der potentielt indebærer en risiko for at udvikle en brand eller en eksplosion. I forbindelse med fræsning udvikles støv, dampe og gasser. Udviklingen af den brandfarlige koncentration afhænger af de materialer der bearbejdes. Ved massivt træ udvikles der støv og spåner, mens der ved fræsning af plader også kan udvikles formaldehyd- og ammoniakdampe, som stammer fra limstoffer. Der er derfor lovmæssige krav, om at virksomhederne sikrer deres medarbejdere, produktionsanlæg samt bygninger mod brand og eksplosion i henhold til bl.a. ATEX-direktivet. Direktivet er gældende for såvel nye som eksisterende anlæg.

Lovmæssige og forsikringsmæssige forhold

De lovmæssige krav er beskrevet i:

 • ATEX-direktivet (Atmosphéres Explosibles)
 • Bygningsreglementet

Udeladelse af at gennemføre de lovmæssige krav, vil ofte medføre at virksomheden (forsikringstageren) af forsikringsselskabet, vil blive betragtet som underforsikret, da forsikringsselskaberne stiller krav om at produktionsanlægget lever op til gældende bestemmelser i henhold til lovgivningen. Derfor kan en udeladelse af de lovmæssige krav have store økonomiske konsekvenser for virksomheden i tilfælde af brand.

Vi tilbyder

Safevent tilbyder sikring, der imødekommer lovgivningsmæssige krav og direktiver, gennem en række brand- og eksplosionsforebyggende og -begrænsende tiltag, samt tiltag til håndtering af brande og eksplosioner. 

Til forebyggelse af brand og eksplosion anvendes gnistdetektering og slukning. Gnistdetektering og slukning anvendes på nedennævnte maskiner, anlæg m.m.: 

 • Siloer
 • Filteranlæg
 • Flishuggere
 • Tørrerier
 • Møller
 • Pillepressere
 • Kehlermaskiner
 • Bore- og fræsemaskiner
 • CNC-maskiner
 • Høvle
 • Bredbåndspudsere

Principskitse:

Vi anvender cookies til at skabe bedre brugeroplevelser, tilpasse indhold og indsamle statistik om brugertrafik. Fortsætter du med, at bruge hjemmesiden, uden at ændre dine indstillinger, går vi ud fra, at du accepterer at modtage alle cookies fra www.safevent.dk.