Gummiindustri - Safevent

Gummiindustrien

Bearbejdning af gummiprodukter består ofte af en kæde af processer, hvor materiale  smeltes, blandes, transporteres, støbes eller valses, vulkaniseres og bearbejdes. Gummiprodukter indeholder brændbare stoffer som kønrøg, olie og svovl, og bearbejdningsprocesserne kan medføre opbygning af eksplosionsfarlige koncentrationer af støv. Flere af disse processer kan indebære en risiko for udvikling af brand eller eksplosion i udsugningsanlæg, filtre og bukkemaskiner m.m.

Lovmæssige og forsikringsmæssige forhold

De lovmæssige krav er beskrevet i:

  • ATEX-direktivet (Atmosphéres Explosibles)
  • Bygningsreglementet

En udeladelse af at gennemføre de lovmæssige krav, vil ofte medføre at virksomheden (forsikringstageren) af forsikringsselskabet, vil blive betragtet som underforsikret, da forsikringsselskaberne stiller krav om at produktionsanlægget lever op til gældende bestemmelser i henhold til lovgivningen. Derfor kan en udeladelse af de lovmæssige krav have store økonomiske konsekvenser for virksomheden i tilfælde af brand.

Vi tilbyder

Safevent tilbyder sikring, der imødekommer lovgivningsmæssige krav og direktiver, gennem en række brand- og eksplosionsforebyggende og -begrænsende tiltag, samt tiltag til håndtering af brande og eksplosioner.

Typiske produktionsanlæg og maskiner vi sikrer mod brand og eksplosioner i gummiindustrien udgør:

  • Filtre og udsugning
  • CNC fræsere
  • Blandeanlæg
  • Vulkaniseringsmaskiner

Principskitse:

Vi anvender cookies til at skabe bedre brugeroplevelser, tilpasse indhold og indsamle statistik om brugertrafik. Fortsætter du med, at bruge hjemmesiden, uden at ændre dine indstillinger, går vi ud fra, at du accepterer at modtage alle cookies fra www.safevent.dk.