SERVICES

SERVICE OG EFTERSYN

Safevent tilbyder serviceaftaler på alle leverede løsninger og produkter. Vi anbefaler at alle anlæg serviceres 1. gang årligt. Serviceeftersynet omfatter:

 • Afmontering, rengøring, og test af sensorer
 • Rengøring og kontrol af dyser
 • Tømning, test og genfyldning af trykforøgeranlæg
 • Softwareopdatering af styringscentraler såfremt nye opdateringer forefindes
 • Kontrol af back-up batterier
 • Komplet test af systemet

KONTAKT OS ANGÅENDE SERVICE OG EFTERSYN

RÅDGIVNING

Vi rådgiver om forebyggelse, begrænsning og bekæmpelse af eksplosion og brand i produktionsprocessen. Rådgivningen omfatter en analyse af den enkelte virksomheds særlige forhold. Safevent kommer gerne ud på din virksomhed. Vi rådgiver blandt andet om:

 • Hvordan forebyggelse, begrænsning og bekæmpelse af brande og eksplosioner bedst inkorporeres i nye og eksisterende anlæg og produktionsprocesser.
 • Den Europæiske Unions ATEX-direktiv (Atmosphere Explosive)
 • Lovmæssige krav
 • Forsikringsmæssige krav

KONTAKT OS ANGÅENDE RÅDGIVNING

KURSER

Safevent tilbyder kurser i:

 • The ATEX-direktivet
 • Brug, vedligeholdelse, testing og simulation af produkter og løsninger.

KONTAKT OS ANGÅENDE KURSER