Service

Service og eftersyn af produkter

Safevent tilbyder serviceaftaler på alle leverede løsninger og produkter. Vi anbefaler at alle anlæg serviceres 1. gang årligt. Serviceeftersynet omfatter:

  • Afmontering, rengøring, og test af sensorer
  • Rengøring og kontrol af dyser
  • Tømning, test og genfyldning af trykforøgeranlæg
  • Softwareopdatering af styringscentraler såfremt nye opdateringer forefindes
  • Kkontrol af back-up batterier
  • Komplet test af systemet

Kunderådgivning

Rådgivning om forebyggelse, begrænsning og bekæmpelse af eksplosion og brand i produktionsprocessen. Rådgivningen omfatter en analyse af den enkelte virksomheds særlige forhold. Safevent kommer gerne ud på din virksomhed.

Rådgivning om ATEX (Atmosphere Explosive)

Safevent rådgiver om EU's ATEX-direktiv, lovmæssige krav og forsikringsforhold.

Kurser

Safevent gennemfører kundespecifikke kurser i:

  • ATEX
  • Projektstyring og brandorganisation
  • Kurser i betjening og vedligeholdelse, herunder test og simulering