Autolakering malerkabiner - Safevent

Male- og lakindustrien

Processerne i forbindelse med maling/lakering indebærer ofte brug af brandfarlige produkter som fx. fortynder, terpentin og olieholdige produkter. Såvel opbevaring som produktionsprocesser kan medføre opbygning af brand- og eksplosionsfarlige koncentrationer af dampe i produktions apparaterne/faciliteterne. Herudover kan der i forbindelse med slibning/polering opstå koncentrationer af eksplosionsfarligt støv i udsugning og filtre.

Lovmæssige og forsikringsmæssige forhold

De lovmæssige krav er beskrevet i:

  • ATEX-direktivet (Atmosphéres Explosibles)
  • Bygningsreglementet

En udeladelse af gennemføre de lovmæssige krav, vil ofte medføre at virksomheden (forsikringstageren) af forsikringsselskabet, vil blive betragtet som underforsikret, da forsikringsselskaberne stiller krav om at produktionsanlægget lever op til gældende bestemmelser i henhold til lovgivningen. Derfor kan en udeladelse af de lovmæssige krav have store økonomiske konsekvenser for virksomheden i tilfælde af brand.

Vi tilbyder

Safevent tilbyder sikring, der imødekommer lovgivningsmæssige krav og -direktiver, gennem en række brand- og eksplosionsforebyggende og -begrænsende tiltag, samt tiltag til håndtering af brande og eksplosioner.

Typiske produktionsanlæg og maskiner vi sikrer mod brand og eksplosion udgør:

  • Udsugningsanlæg/filtre
  • Blandeanlæg
  • Opbevaringsfaciliteter
  • Malekabine

Se eksempel på sikring af malekabine:
Principskitse for malekabine

 

Vi anvender cookies til at skabe bedre brugeroplevelser, tilpasse indhold og indsamle statistik om brugertrafik. Fortsætter du med, at bruge hjemmesiden, uden at ændre dine indstillinger, går vi ud fra, at du accepterer at modtage alle cookies fra www.safevent.dk.