Fjernvarmeværker - Safevent

Fjernvarmevarmeværker

I fjernvarmeværker er der mange processer, der kan indebære en risiko for udvikling en brande eller eksplosioner. En tilbagebrænding fra brandkammeret op gennem opriveren/indføderen kan medføre antændelse af halm eller flis og der er stor risiko for spredning af ilden til oplagret halm, flis, støv, smuld eller andet tørt materiale.

Derudover er der en potentiel fare i forbindelse med oplagring af halm og flis. Potentielle tændkilder kan være alt fra overgang i installationer, maskiner, vildfarende raketter, rygning m.m. En mindre risiko for selvantændelse kan heller ikke udelukkes. 

Lovmæssige og forsikringsmæssige forhold

De lovmæssige krav er beskrevet i:

  • ATEX-direktivet (Atmosphéres Explosibles)
  • DBI retningslinie 232 af Juni 2016
  • Bygningsreglementet

En udeladelse af at gennemføre de lovmæssige krav, vil ofte medføre at virksomheden (forsikringstageren) af forsikringsselskabet, vil blive betragtet som underforsikret, da forsikringsselskaberne stiller krav om at produktionsanlægget lever op til gældende bestemmelser i henhold til lovgivningen. Derfor kan en udeladelse af de lovmæssige krav have store økonomiske konsekvenser for virksomheden i tilfælde af brand.

Vi tilbyder

Safevent tilbyder sikring, der imødekommer lovgivningsmæssige krav og direktiver, gennem en række brand- og eksplosionsforebyggende og -begrænsende tiltag, samt tiltag til håndtering af brande og eksplosioner.

Vores sikring af halm og flislager foregår ved montering af et aspirationsanlæg (røgdetektering) i lageret. Anlægget vil kunne give et tidligt varsel såfremt, der udvikles røg i lageret. Krav til installering af røgdetektion m.m. fremgår DBI retningslinjer. 

Vores sikring af tilbagebrænding sker ved montering af gnistdetektorer i opriver eller fødekanal, samt ved montering af en vandbaseret slukkeautomatik over opriveren eller fødekanalen.

Vi anvender cookies til at skabe bedre brugeroplevelser, tilpasse indhold og indsamle statistik om brugertrafik. Fortsætter du med, at bruge hjemmesiden, uden at ændre dine indstillinger, går vi ud fra, at du accepterer at modtage alle cookies fra www.safevent.dk.