Metalindustrien - Safevent

Metalindustrien

I metalindustrien udføres der mange processer, der potentielt indebærer en risiko for at udvikle en brand eller en eksplosion. Bearbejdning af metalemner udvikler varme, støv, flammer og gnister. Bearbejdning af metalemner kan medføre risiko for opbygning af brand- og eksplosionsfarlige koncentrationer af olieholdige dampe i udsugningsanlæg, filtre og opbevaringsanlæg. Derudover kan der under bearbejdningen være risiko antændelse af brandbare materialer i umiddelbar nærhed af produktionsstedet.

Lovmæssige og forsikringsmæssige forhold

De lovmæssige krav er beskrevet i:

  • ATEX-direktivet (Atmosphéres Explosibles)
  • Bygningsreglementet

Udeladelse af at gennemføre de lovmæssige krav, vil ofte medføre at virksomheden (forsikringstageren) af forsikringsselskabet, vil blive betragtet som underforsikret, da forsikringsselskaberne stiller krav om at produktionsanlægget lever op til gældende bestemmelser i henhold til lovgivningen. Derfor kan en udeladelse af de lovmæssige krav have store økonomiske konsekvenser for virksomheden i tilfælde af brand.

Vi tilbyder

Safevent tilbyder sikring, der imødekommer lovgivningsmæssige krav og direktiver, gennem en række brand- og eksplosionsforebyggende og -begrænsende tiltag, samt tiltag til håndtering af brande og eksplosioner.

Typiske produktionsanlæg og maskiner vi sikrer mod brand og eksplosioner indenfor korn- og foderstofsindustrien udgør:

  • CNC-styrede maskiner
  • Svejsekabiner
  • Transportbånd
  • Filtre

Principskitse:

 

Vi anvender cookies til at skabe bedre brugeroplevelser, tilpasse indhold og indsamle statistik om brugertrafik. Fortsætter du med, at bruge hjemmesiden, uden at ændre dine indstillinger, går vi ud fra, at du accepterer at modtage alle cookies fra www.safevent.dk.