BEGRÆSNING
For at sikre medarbejdere, produktionsapparat og bygninger bedst muligt i tilfælde af eksplosion og/eller brand, er det vigtigt at begrænse omfanget af skader. Ved en eksplosion kan dette gøres ved enten at undertrykke eksplosionen eller at bortlede trykbølge og varmeudviklingen til områder hvor skaderne minimeres. En brand skal forhindres i at brede sig og her kan man anvende brandspjæld og flammespærre.