BEKÆMPELSE
Hurtig og effektiv bekæmpelse af en brand eller eksplosion er en forudsætning for at minimere skader på personer, produktionsapparater og bygninger. Se vores produktportefølje til bekæmpelse af brand og eksplosion nedenfor.