Bekæmpelse

Bekæmpelse af brand og eksplosion sikrer personalet og produktionsanlægget.

Bekæmpelse

Hurtig og effektiv bekæmpelse af en brand er en forudsætning for at minimere skader på personer, produktionsapparat og bygninger m.m. Ved bekæmpelse af brand er det vigtigt at der anvendes det bedst egnede slukningsmiddel. Mængden af slukningsmiddel skal tilpasses den aktuelle situation for at minimere følgeskader.
Afhængigt af produktionsprocessen, kan slukningsmidlet være vand-, skum-, pulver-, CO2- eller gasbaseret.

Produkter

Eksplosionsaflastning

Produktbeskrivelse

Eksplosionsundertrykkelse

Produktbeskrivelse