Siloanlæg

Siloanlæg er konstrueret og dimensioneret til at kunne lagre store mængder af porøst materiale som korn og frø m.m. I forbindelse med afkast eller fyldning af silo vil der ofte dannes en høj koncentration af støv. Høje koncentrationer af støv, kan i kontakt med gnister eller ild udløse en støveksplosion.

For at minimere risikoen for at siloen sprænges, udstyrer vi denne med eksplosionsmembraner, der leder eksplosionens trykbølge ud i den ønskede retning. Under normal drift forhindres støvet i slippe ud til omgivelserne, idet siloerne er støvtætte og forsynet med et støvfilter.

 

PRINCIPSKITSE