Pillepresserprocesser

Pillepresser anvendes til presning af forskellige materieler, så materialet får en hensigtsmæssig størrelse i forhold til anvendelsen. Pillepresning anvendes i såvel fødevareindustrien som i landbrugs- og skovindustri.

Afhængigt af råmaterialet kan processen bestå af formaling, pelletering og nedkøling. I formalingsprocesser vil restmaterialer i form af støv blive suget ud gennem udsugningsanlægget til filtre hvor luften filtreres inden den slippes ud i atmosfæren. Restprodukter vil blive opsamlet.

Vi sikrer anlægget med gnistdetektorer, der via den centrale kontrolenhed aktiverer det vores slukningsanlæg og standser maskiner og udsugningsanlæg, såfremt tændkilder i form af gnister eller ild registreres. Få mere information om vores fulde løsning.