Materialetransport

Enhver produktion indebærer normalt en eller anden form for materiale transport. Transporten kan blandt andet gennemføres ved hjælp af rør, transportbånd eller elevatorer. I tilfælde af brand kan materialetransporten medføre at en ilden spredes i virksomheden. Derfor er det vigtigt, at en brand bekæmpes så tidligt som muligt, men også at den begrænses.

Med en løsning fra Safevent detekteres gnister eller ild tidligt og slukkeautomatikker igangsættes. Endvidere kan både detektorer og slukkeautomatikker forsynes med automatiske afbrydere, der standser materialetransporten, ligesom brandspjæld, der sikrer branden ikke breder sig.