Materialetransport

Enhver produktion indebærer normalt en eller anden form for materiale transport. Transporten kan blandt andet gennemføres ved hjælp af rør, transportbånd eller elevatorer. I tilfælde af brand kan materialetransporten medføre at en ilden spredes i virksomheden. Derfor er det vigtigt, at en brand bekæmpes så tidligt som muligt, men også at den begrænses.

Med Safevents Gnistdetekterings- og Slukningsløsning detekteres gnister eller ild tidligt og slukkeautomatikker igangsættes. Endvidere kan både detektorer og slukkeautomatikker forsynes med automatiske afbrydere, der standser materialetransporten, ligesom brandspjæld, der sikrer branden ikke breder sig.