Materiale-bearbejdning

Bearbejdning af materialer udvikler varme og støv. Støvkoncentrationer fra såvel træ- som metabearbejdning kan udgøre eksplosionsrisiko, hvis støvkoncentrationen udsættes for en tændkilde som fx gnister fra bearbejdningsprocessen.
Ved bearbejdning af træ kan der opstå fare for gnistdannelse, idet materialet kan indeholde uopdagede metalstykker som søm/skruer, hagl etc. Desuden kan evt. fastklemt materiale i maskinen udgøre en risiko for at udvikle en brand.