Begrænsning

Begræns skadernes omfang i tilfælde af en eksplosion, så ATEX overholdes.

Begrænsning

For at sikre medarbejdere, produktionsapparat og bygninger bedst muligt i tilfælde af eksplosion og/eller brand, er det vigtigt at begrænse omfanget af skader. Ved en eksplosion kan dette gøres ved enten at undertrykke eksplosionen eller at bortlede trykbølge og varmeudviklingen til områder hvor skaderne minimeres. En brand skal forhindres i at brede sig og her kan man anvende brandspjæld, flammespærrer og brandporte.

Det er vigtigt at gennemgange i brandmure er sikret mod at en brand kan brede sig.

Produkter

Flammedetektering

Produktbeskrivelse

Eksplosionsisolering

Produktbeskrivelse

Brandspjæld Materialetransport

Produktbeskrivelse

Brandspjæld

Produktbeskrivelse

Flammespærer

Produktbeskrivelse

Tanksikkerhed

Produktbeskrivelse